Funktionärer

Administrativ hamnkapten
Torsten Sköld
hamnkapten@stallarholmensbatklubb.se

Operativa hamnkaptener
Håkan Stigels
hamnkapten@stallarholmensbatklubb.se

Miljöombud
Arne Nordenberg

Valberedning
Göran Carrehed
tel 070-250 88 80 

Tomas Foxell
tel 070-730 47 11

Tillsyn Hagskär
Tommy Eriksson
Hans Rosén

Slipförman
Tomas Foxell

Revisor
Jan-Eric Tollezon
Kristian Borg