Styrelsen

Ordförande
Henrik Mörner
ordforande@stallarholmensbatklubb.se

Vice ordförande
Arne Nordenberg

Kassör
Torsten Sköld
kassor@stallarholmensbatklubb.se

Sekreterare
Helén Gerber

Ledamot
Håkan Stigels

 

Suppliant
Lars Hult