Funktionärer

Administrativ hamnkapten
Henrik Mörner
hamnkapten@stallarholmensbatklubb.se

Operativa hamnkaptener
Håkan Stigels
hamnkapten@stallarholmensbatklubb.se

Miljöombud
Arne Nordenberg

Vaktmästare
Göran Carrehed
 

Tillsyn Hagskär
Hans Rosén

Valberedning
Göran Carrehed
tel 070-250 88 80

Revisor
Kristian Borg
Joakim Jakobsson