Betalning

Bankgirokonto: 5617-0947
Swish: 123 019 18 58

Avgifter

 • Inträdesavgift
1000 kr
 • Temporär inträdesavgift
400 kr
 • Medlemsavgift
250 kr/kalenderår
 • Familjemedlemsavgift
350 kr/kalenderår
 • Arbetsbefrielseavgift
1200 kr/kalenderår, tas ut i förskott
 • ​​​​​Hamnavgift
285 kr/m bryggbredd
 • Bomavgift
160kr/kr, 4 m bomlängd
240 kr/år, 6 m bomlängd
320 kr/år, 8 m bomlängd
400 kr/år, 10 m bomlängd

Pris vid medlemmars köp av bom är 20 gånger den årliga bomavgiften enligt ovan
 
 • Uppläggningsavgift, båtens längd * bredd alt båthus's längd * bredd
25 kr/m2
 • Lyftavgift för de som lyfter båt på klubbens område
100 kr/lyft
 • Oanmäld frånvaro vid kallad arbetsplikt eller vid anmäld vakttjänst
1000 kr/gång
 • Administrationsavgift vid påminnelse och krav vid försenad betalning
25 kr/avi
 • Nyckeldeponering, återfås vid återlämning av nyckel

300 kr/nyckel