Anmälan medlemskap i Stallarholmens Båtklubb

Om du önskar medlemskap samt båtplats, tryck på knappen nedan och registrera dig . Innan du registrerar dig, läs igenom klubbens hamnordning och miljöprogram.

Anmälan sker i klubbens system för medlemsadministration som är ett system som tillhandahålles av Svenska Båtunionen, SBU. Vid anmälan ska du registrere ett  konto i systemet om du inte redan har ett sådant. Använd din e-postadress som identitet och välj ett eget lösenord. Du kan i efterhand ändra din anmälan till klubben genom att logga in med din e-postadress och lösenord.