·         1st person klippa gräs och hålla snyggt vid Strandvägen 240501-240715.
·         1st person klippa gräs och hålla snyggt vid Strandvägen 240716-240930.
·         1st person klippa gräs och hålla snyggt vid Östa 240501-240615.
·         1st person klippa gräs och hålla snyggt vid Östa 240616-240731.
·         1st person klippa gräs och hålla snyggt vid Östa 240801-240930.
·         1st person hålla alla Östabryggorna rena från fågelträck och löv 240501-240715.
·         1st person hålla alla Östabryggorna rena från fågelträck och löv 240716-240930.
·         1st person hålla alla Strandvägens bryggor rena från fågelträck och löv.
·         1st person, köra bort skräp/byggavfall från Strandvägen och Östa några gånger under säsongen.
·         2st personer rensa gångvägar på Hagskär från löv på våren och under säsong.
·         2st personer, ta bort invasiv art (buskage) på Gråbo.
·         Flera personer, ta bort ogräs/sly på Gråbo.
·         2st personer, dra kabel under stora bryggan vid Strandvägen. Utförs sittande i en jolle.
·         2st personer, dra kabel till och under lilla bryggan vid Östa. Utförs sittande i en jolle.
·         3st personer, hjälpa Arne räta upp och förlänga bryggan vid kranen.
·         2st personer, utvändigt underhåll av taket på klubbstugan vid Strandvägen.
·         2st personer, måla planket vid Strandvägen.
·         2st personer, laga och måla ”grinden” i planket vid klubbhuset på Strandvägen.
·         2st personer, montera övervakningskameror på Gråbo.
·         2st personer, montera övervakningskameror på Strandvägen.
          1st person, rekonditionering av klubbens kanadensare.

Anmälan går till på följande sätt:
1. Välj något ur listan till vänster
2. Skicka mail till sbk@stallarhomensbatklubb.se där du anger vilket arbete du vill delta i
3. Få bekräftelse, och eventuella instruktioner, eller ytterligare information
4. Se till att du blir avprickad av styrelse eller arbetsledare att du deltagit