Landtransport av båt

Transportstyrelssen har gett ut föreskrifter om vad som gäller vid transport av båt efter bil eller annat fordon.Observera att dessa föreskrifter även gäller för medlemmar som transporterar sin båt själv.