Hamnordning
 

Båtklubbens hamnordning innehåller ett regelverk för medlemmars agerande som båtägare av båt i hamn och på land. Hamnordningen tas fram och beslutas av klubbens styrelse efter att den presenterats och diskuterats på medlemsmöte.

Om en medlem inte följer reglerna i hamnordningen kan styrelsen besluta att säga upp hamn- eller vinterplats.