Miljöprogram

Båtklubbens miljöprogram innehåller regelverk för hur klubben och dess medlemmar ska agera så att vi uppfyller lagkrav och lokala regler inom miljöområdet.